Vytvořte fakturu

Equilibrium - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Equilibrium
IČO 35703865
TIN 2020356558
DIČ SK2020356558
Datum vytvoření 28 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Equilibrium
Popradská 84
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 261 996 €
Zisk 20 553 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263815003
Fax(y) 0240252859
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,407
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,768
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,038
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,273
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,822
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,394
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,057
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,680
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,326
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,281
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 854
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,553
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,354
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,354
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,961
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,463
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,216
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,714
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 261,996
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 261,893
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 255,867
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,298
C. Služby (účtová skupina 51) 55,500
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 163,378
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 947
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,892
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,771
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,081
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,129
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 192,095
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 18,700
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 18,700
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 462
M. Úrokové náklady (562) 25
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 437
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 18,238
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,367
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,814
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,553
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703865 TIN: 2020356558 DIČ: SK2020356558
 • Sídlo: Equilibrium, Popradská 84, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 28.02.2000
  Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23 16.07.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Mišáni 3 319 € (50%) Mostová 27 Jelka 925 23
  Ing. Radoslava Andruchová 3 319 € (50%) Mostova 799/7 Jelka 925 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2007Nové sidlo:
   Popradská 84 Bratislava 821 06
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   03.11.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 28.02.2000
   02.11.2005Zrušené sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   27.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   29.03.2000Nové obchodné meno:
   Equilibrium, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   28.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie veľtrhov a výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   počítačová grafika
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou služieb vymedzených zákonom 36/67 Zb
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51