Vytvořte fakturu

Bártrová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název Bártrová
Stav Zničeno
IČO 35703881
TIN 2020249825
DIČ SK2020249825
Datum vytvoření 26 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bártrová
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 201 744 €
Zisk -142 643 €
Kapitál 192 337 €
Vlastní kapitál -102 343 €
Kontaktní informace
Email info@bartrova.sk
webové stránky http://www.bartrova.sk
Mobile(y) +421911855253, +421911855280
Fax(y) 0253480025
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 268,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,992
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,992
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,992
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,626
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,327
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 229,771
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 229,357
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 229,357
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 414
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,528
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,384
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 801
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,419
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -244,986
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -109,646
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 350
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -109,996
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,643
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,405
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,226
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,226
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 506,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 492,890
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 492,890
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,815
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,890
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,023
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,459
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,770
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,872
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,872
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 196,216
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 201,744
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,358
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 189,857
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,529
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 343,138
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,572
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,878
D. Služby (účtová skupina 51) 205,433
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,595
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,991
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,817
4. Sociální náklady (527, 528) 4,787
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 891
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,949
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,949
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,820
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -141,394
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -46,668
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 289
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 289
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -289
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -141,683
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,643
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016
 • IČO :35703881 TIN: 2020249825 DIČ: SK2020249825
 • Sídlo: Bártrová, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   08.05.2007Nové obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   26.11.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným