Vytvořte fakturu

ŠAVELINA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.09.2016
Basic information
Obchodní název ŠAVELINA
Stav V likvidaci
IČO 35703946
TIN 2020999233
Datum vytvoření 29 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠAVELINA
Obchodná 4
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 575 €
Zisk -3 608 €
Date of updating data: 12.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,682
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,125
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,125
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,443
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,682
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,557
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 196
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,361
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,979
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,741
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,606
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,293
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,899
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,608
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,941
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,143
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,143
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 410
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 973
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,315
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,360
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,575
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,590
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 186
D. Služby (účtová skupina 51) 3,562
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 669
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 669
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,015
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,388
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 113
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -113
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,128
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,608
Date of updating data: 12.09.2016
Date of updating data: 12.09.2016