Vytvořte fakturu

VERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VERT
IČO 35703962
TIN 2020341224
DIČ SK2020341224
Datum vytvoření 28 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VERT
Rustaveliho 9
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 289 544 €
Zisk -348 €
Kontaktní informace
Email vert@vert.sk
Telefon(y) 0244888304, 0905425437
Mobile(y) 0905425437, 0905561894, 0907738299
Fax(y) 0244888304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 91,241
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 89,040
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,490
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,181
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,126
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,871
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -668
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 161,422
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,044
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 26,557
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 26,557
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,529
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,099
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 42,207
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -348
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,378
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,203
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 67,175
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,349
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) -3,032
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,726
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 289,544
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 289,159
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 286,705
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 97,390
C. Služby (účtová skupina 51) 118,538
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 42,894
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,547
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,066
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 668
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,602
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,839
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,231
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 96
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 96
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,028
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,028
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,932
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 907
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,255
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -348
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703962 TIN: 2020341224 DIČ: SK2020341224
 • Sídlo: VERT, Rustaveliho 9, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 28.11.1996
  Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 24.07.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Čížik 23 901 € (90%) Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
  Jakub Miller 2 656 € (10%) Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.08.2006Noví spoločníci:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   09.07.2004Nové sidlo:
   Rustaveliho 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   08.07.2004Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   11.12.2002Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   03.03.2000Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   VERT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   polygrafická výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava