Vytvořte fakturu

Attention Solutions - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název Attention Solutions
IČO 35704021
Datum vytvoření 27 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Attention Solutions
Pribinova 20
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 510 €
Zisk -1 470 €
Kontaktní informace
Email danubiaconsult@nextra.sk
Telefon(y) 0220400403
Mobile(y) 0903416864
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 377
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 346
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 377
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,917
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 422
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,504
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,470
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,294
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,194
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 197
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,237
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,760
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,510
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,510
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,965
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 214
C. Služby (účtová skupina 51) 4,103
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 371
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -455
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 193
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 55
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 55
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -510
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,470
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016