Vytvořte fakturu

ART & PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ART & PRESS
IČO 35704055
TIN 2020925115
DIČ SK2020925115
Datum vytvoření 02 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ART & PRESS
Nádražná 34/A
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 355 441 €
Zisk 14 236 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244372343, 0244461982, 0905613350
Mobile(y) +421918787362, 0905613350, 0918787362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 314,751
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 106,939
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 106,939
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 106,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207,812
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,041
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,928
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,928
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 175,771
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,632
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 173,139
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,751
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,641
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,641
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 91,958
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,958
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 152,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,342
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 492
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,850
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,935
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 109,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 94,246
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,246
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,382
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 369
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 428
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,469
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 760
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 760
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,183
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43,693
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 43,693
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 355,442
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 355,441
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 96,672
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 227,112
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 334,286
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81,432
D. Služby (účtová skupina 51) 173,745
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,209
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,646
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,479
4. Sociální náklady (527, 528) 84
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,718
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,718
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,416
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,312
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,155
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,011
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,844
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,384
2. Ostatní náklady (562A) 2,384
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 32
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 428
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,844
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,311
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,075
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,075
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704055 TIN: 2020925115 DIČ: SK2020925115
 • Sídlo: ART & PRESS, Nádražná 34/A, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 18.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Róbert Waltera 6 640 € (100%) Mlynská 13 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 18.12.2014
   28.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   20.09.2011Nové sidlo:
   Nádražná 34/A Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.09.2011Zrušené sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   24.05.2005Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   11.06.2004Nové obchodné meno:
   ART & PRESS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04