Vytvořte fakturu

NVK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NVK
IČO 35704101
TIN 2020249363
DIČ SK2020249363
Datum vytvoření 02 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NVK
Karadžičova 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 392 €
Zisk 15 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 488,316
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 35,831
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 452,485
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,853
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 492,169
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,762
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 56,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 56,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 718
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 42,057
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 392,407
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,138
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 391,269
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 575
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 184
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 748
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,392
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,300
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,227
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 514
C. Služby (účtová skupina 51) 8,617
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,717
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,205
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,118
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,165
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,169
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 191
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 975
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704101 TIN: 2020249363 DIČ: SK2020249363
 • Sídlo: NVK, Karadžičova 7, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02 19.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Tuzhilkin 56 972 € (100%) prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   09.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   31.07.2010Noví spoločníci:
   Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   30.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   27.09.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   26.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   28.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   10.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   07.08.2001Noví spoločníci:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Nový štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   06.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir Leningradskij rajon 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   21.08.2000Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   20.08.2000Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   30.05.2000Noví spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   29.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   21.01.2000Noví spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir Leningradskij rajon 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   20.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   26.02.1998Nové obchodné meno:
   NVK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   25.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PTK-ECHO international, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   10.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   PTK-ECHO international, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom/
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava