Vytvořte fakturu

FUSION, Advanced Reserch Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název FUSION, Advanced Reserch Group
IČO 35704128
TIN 2020356591
DIČ SK2020356591
Datum vytvoření 03 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FUSION, Advanced Reserch Group
Vyšehradská 3713/6
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 67 170 €
Zisk 4 105 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265456621, 0903723008
Mobile(y) 0903723008
Fax(y) 0265456621
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,320
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,150
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,150
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,150
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,170
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,826
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,826
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,352
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,352
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,992
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 435
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,557
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,320
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,359
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 60,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 60,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 36,060
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 17,063
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 17,063
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -188,587
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -188,587
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,105
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,679
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,807
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,010
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 7,010
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 797
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,872
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,624
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,624
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,740
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,572
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 426
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,510
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 67,171
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,170
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,170
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,513
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,042
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,357
D. Služby (účtová skupina 51) 16,758
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,563
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,213
4. Sociální náklady (527, 528) 110
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 480
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,313
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,313
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,013
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,552
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,552
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,552
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,105
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,105
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016