Vytvořte fakturu

ALFA-DENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFA-DENT
IČO 35704403
TIN 2020985703
DIČ SK2020985703
Datum vytvoření 05 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA-DENT
Borekova 31
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 714 €
Zisk 1 942 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245643061, +421244871111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,100
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,100
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,100
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,952
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,593
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,593
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,593
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,384
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,050
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 284
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 284
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,185
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,413
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,228
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,002
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,498
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,312
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,252
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,132
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,735
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,670
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,670
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,834
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,714
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,714
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 53,208
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,506
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,178
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,833
D. Služby (účtová skupina 51) 20,707
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,264
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,963
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,970
4. Sociální náklady (527, 528) 1,331
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 606
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,768
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,536
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,046
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 561
2. Ostatní náklady (562A) 561
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,485
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,046
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,490
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,942
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704403 TIN: 2020985703 DIČ: SK2020985703
 • Sídlo: ALFA-DENT, Borekova 31, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 20.09.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Besedič 2 191 € (33%) Železničná 893/3 Stupava 900 31
  Dipl. z. t. Peter Bondor 2 258 € (34%) Chorvátsky Grob 900 25
  Ľuboš Kanávor 2 191 € (33%) Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kuriérske služby
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.09.2005
   30.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   31.12.2008Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25
   Ľuboš Kanávor Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
   30.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   20.09.2005Nové sidlo:
   Borekova 31 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   19.09.2005Zrušené sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   05.12.1996Nové obchodné meno:
   ALFA-DENT, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zubná technika
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01