Vytvořte fakturu

M.G.L. Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.G.L. Servis
IČO 35704446
TIN 2020311887
Datum vytvoření 02 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.G.L. Servis
Hasičská 26
94201
Bratislava
Financial information
Zisk -2 204 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,667
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,667
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,776
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 35,776
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,730
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,441
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,289
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -58,839
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -58,843
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,667
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -259,459
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 209
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 209
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -264,103
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -264,103
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,204
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,126
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 649
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 649
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,582
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 159,428
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,428
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,545
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,687
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,442
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,545
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 630
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 630
XII. Kurzové zisky (663) 630
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,354
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,354
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,724
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,724
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,204
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255827.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704446 TIN: 2020311887
 • Sídlo: M.G.L. Servis, Hasičská 26, 94201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2000Nové sidlo:
   Hasičská 26 Šurany 942 01
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   M.G.L. Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08