Vytvořte fakturu

BAUKING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název BAUKING
IČO 35704608
TIN 2020240937
DIČ SK2020240937
Datum vytvoření 06 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUKING
Farebná 15-17
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 127 €
Zisk -12 624 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918636306, 0424485680
Mobile(y) 0918636306
Fax(y) 0424485680
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,917
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,917
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,917
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,626
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,246
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,860
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,543
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,192
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -36,524
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,624
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,735
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 456
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,279
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,610
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,138
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 103,434
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,127
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,608
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,519
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,251
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,515
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,635
C. Služby (účtová skupina 51) 25,655
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,943
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 118
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,640
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -682
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,124
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -679
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 540
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 540
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -540
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,664
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,624
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016