Vytvořte fakturu

MIPOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIPOR
IČO 35704616
TIN 2020265236
DIČ SK2020265236
Datum vytvoření 09 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIPOR
Mierová 1
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 167 279 €
Zisk -40 631 €
Kapitál 333 345 €
Vlastní kapitál -41 260 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903242415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 312,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 294,688
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 294,688
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 291,583
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,105
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,030
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,140
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,571
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,571
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,571
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,319
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 806
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,513
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,027
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -81,891
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -51,218
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,822
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -61,040
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,631
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,168
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 389,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,034
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,034
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 385,571
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 144
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 107
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,012
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,750
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 142,339
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 167,279
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 108,339
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,940
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,371
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 102,159
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,226
D. Služby (účtová skupina 51) 24,632
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,518
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,331
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,172
4. Sociální náklady (527, 528) 15
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,539
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,466
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,466
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 28,302
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,171
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,358
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,092
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,322
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,579
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,213
2. Ostatní náklady (562A) 2,213
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 366
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,579
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,671
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,631
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704616 TIN: 2020265236 DIČ: SK2020265236
 • Sídlo: MIPOR, Mierová 1, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 25.10.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Viktor Mikulášek 9 958 € (100%) Rácova 11 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2010Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sťahovacie služby
   prenájom hnuteľných vecí
   pohostinská činnosť
   03.02.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb
   19.09.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.10.2002
   18.09.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   10.07.2000Nové obchodné meno:
   MIPOR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   09.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava
   28.02.2000Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   09.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava