Vytvořte fakturu

BINAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BINAR
IČO 35704641
TIN 2020969786
DIČ SK2020969786
Datum vytvoření 09 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BINAR
Hlavná 14
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 203 945 €
Zisk 90 703 €
Kapitál 161 849 €
Vlastní kapitál 3 236 €
Kontaktní informace
Email polak@binar.sk
webové stránky http://www.binar.sk
Mobile(y) +421902554311, +421917263245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 178,086
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,525
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,525
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,525
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,561
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,471
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,745
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,745
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58,726
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,090
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 708
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 178,086
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,939
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,735
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 93,513
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -97,248
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,703
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,147
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 398
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 398
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 664
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 83,085
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,032
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,032
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 342
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 195
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 203,726
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 203,945
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 201,338
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,387
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 220
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,228
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 64,500
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,038
D. Služby (účtová skupina 51) 8,682
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,503
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,810
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,693
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 478
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,717
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,505
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 252
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,466
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,763
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,763
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 90,703
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015