Vytvořte fakturu

Reštaurácia "u Floriána" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Reštaurácia "u Floriána"
IČO 35704748
TIN 2020266116
Datum vytvoření 09 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reštaurácia "u Floriána"
Radlinského 27
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 390 €
Vlastní kapitál -6 480 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 271,559
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,143
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,143
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -286,109
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -286,109
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,248
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 640
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 160
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,584
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 24.09.2015