Vytvořte fakturu

MACRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MACRO
IČO 35704837
TIN 2020266864
DIČ SK2020266864
Datum vytvoření 11 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MACRO
V záhradách 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 359 255 €
Zisk 75 297 €
Kapitál 3 646 067 €
Vlastní kapitál 1 352 758 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@sparks.sk
Telefon(y) 0248211224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,490,165
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,297,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,297,092
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,578
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,963,869
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,635
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 71,838
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 172
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,604
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 252,653
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 251,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,551
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,102
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 931,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,050
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 928,191
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,469
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,100
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,369
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,490,165
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,421,515
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 358,494
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 358,494
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 511,384
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,849
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,849
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 440,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 440,491
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,297
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,572
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 443
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 443
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,016,129
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,329
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,329
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,980,233
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 193
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 851
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,064
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,459
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 52,078
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,661
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 49,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 357,745
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 359,255
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 357,746
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,509
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 266,078
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,235
D. Služby (účtová skupina 51) 41,143
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,927
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,287
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,073
4. Sociální náklady (527, 528) 567
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,653
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 167,520
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 167,520
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,390
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,210
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,177
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 308,368
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 85
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 85
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 599
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -514
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,663
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,366
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,366
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015