Vytvořte fakturu

DELTA 2000 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DELTA 2000
IČO 35704870
TIN 2020209125
DIČ SK2020209125
Datum vytvoření 04 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA 2000
Mandľová 41
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 456 €
Zisk -9 495 €
Kontaktní informace
Email delta2000@azet.sk
Mobile(y) +421903413019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,014
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,137
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,324
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,280
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,151
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,547
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,622
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,313
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,495
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,698
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,628
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,678
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,955
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,858
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,760
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,105
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,892
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,456
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,371
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 65,630
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,355
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 82,916
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,364
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,948
C. Služby (účtová skupina 51) 33,873
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,166
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,095
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,833
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,637
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,460
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,816
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13
X. Úrokové výnosy (662) 13
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,086
M. Úrokové náklady (562) 660
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 425
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,073
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,533
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,495
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015