Vytvořte fakturu

XYLO Nábytok - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název XYLO Nábytok
IČO 35704900
TIN 2020240926
DIČ SK2020240926
Datum vytvoření 05 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XYLO Nábytok
Hamuliakovo 2002
90043
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 457 €
Zisk -2 133 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245520719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,915
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,915
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,915
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,720
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,677
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,789
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,635
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,642
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 755
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 380
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,133
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,993
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 307
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,686
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 387
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 226
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,536
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,537
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,457
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,057
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,150
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,546
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,456
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,994
C. Služby (účtová skupina 51) 1,049
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,121
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 358
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,175
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 393
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,089
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,708
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,173
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015