Vytvořte fakturu

MariJo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MariJo
IČO 35704926
TIN 2020227308
DIČ SK2020227308
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MariJo
Račianska 33
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 228 548 €
Zisk 12 834 €
Kapitál 58 000 €
Vlastní kapitál -41 584 €
Kontaktní informace
Email marijo@marijo.sk
webové stránky http://www.marijo.sk
Telefon(y) +421244372333
Mobile(y) +421903472333
Fax(y) 0244452929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 227,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 227,400
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 227,400
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,171
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,770
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,808
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 276,571
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,667
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 742
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,506
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,834
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,904
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 235,049
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,012
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,716
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,268
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,183
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 845
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,843
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 228,548
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 222,773
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,775
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 196,320
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 45,378
C. Služby (účtová skupina 51) 63,023
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,382
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,632
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,158
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,501
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,246
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,228
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,372
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 17
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 14,609
M. Úrokové náklady (562) 3,736
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,870
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,592
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,636
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,802
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35704926 TIN: 2020227308 DIČ: SK2020227308
 • Sídlo: MariJo, Račianska 33, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02 01.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mario Slobodník 16 597 € (100%) Trnavská 1941/51 Modra 900 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2006Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   31.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   MariJo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová doprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02