Vytvořte fakturu

AS-PROJEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AS-PROJEKT
IČO 35704985
TIN 2020993491
DIČ SK2020993491
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS-PROJEKT
Podjavorinskej 769/7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 527 €
Zisk -3 156 €
Kapitál 48 191 €
Vlastní kapitál 32 940 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,417
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,417
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,415
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,494
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,009
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,440
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,832
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,784
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,636
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,156
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,048
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,883
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 760
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,527
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,597
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,930
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,316
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34
C. Služby (účtová skupina 51) 11,943
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,162
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 177
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 240
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,760
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,789
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,620
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 410
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 89
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 321
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -407
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,196
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,156
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015