Vytvořte fakturu

Prvá strategická - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prvá strategická
IČO 35705001
TIN 2020958819
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -850 511 €
Kapitál 12 340 337 €
Vlastní kapitál 12 329 186 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,371,171
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,955,445
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,955,445
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,732,625
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,222,820
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,386
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 397,240
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 397,240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,146
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 239
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,907
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 340
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 222
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,371,171
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,359,057
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,956,835
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,956,835
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,763,402
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,366,162
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 397,240
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,986,531
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,986,531
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,524,138
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,524,138
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,670
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,288
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,288
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,192
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,196
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 994
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,444
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,454
D. Služby (účtová skupina 51) 23,305
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 500
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 11,976
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,573
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,454
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,305
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 98,947
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 98,943
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 98,943
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 909,523
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 909,421
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -810,576
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -850,030
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 481
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -850,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705001 TIN: 2020958819
 • Sídlo: Prvá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Vladimír Balaník predseda Kollárova 41 Prešov 080 01 19.06.2014
  Ing. Eva Michalidesová člen Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 19.06.2014
  Ing. Ľubomíra Jambrichová člen Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 19.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.06.2014
   07.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   18.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   17.08.2012Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   26.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   25.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   06.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   20.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   19.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   07.09.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   22.10.2002Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   21.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002
   10.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   09.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   26.06.2000Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   25.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   Prvá strategická, a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002