Vytvořte fakturu

PORT 7 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PORT 7
IČO 35705035
TIN 2020958269
DIČ SK2020958269
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORT 7
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 960 635 €
Zisk 34 689 €
Kapitál 411 780 €
Vlastní kapitál 16 652 €
Kontaktní informace
Email rempotrading@rempotrading.sk
Telefon(y) 0249232256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 66,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,513
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,513
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,237
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 42,384
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 907
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 125,457
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,342
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,966
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,966
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,890
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,689
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,115
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 432
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,317
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,562
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,454
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,901
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,366
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,960,635
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,960,634
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,914,633
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,502,116
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,051
C. Služby (účtová skupina 51) 375,926
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,894
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,167
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,002
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,541
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 21
X. Úrokové výnosy (662) 21
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,517
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,517
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,496
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,506
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,817
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705035 TIN: 2020958269 DIČ: SK2020958269
 • Sídlo: PORT 7, Krasovského 13, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Renáta Szászová Vavilovova 5 Bratislava 851 01 13.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Klára Dvorecká 7 967 € (100%) Strmý Vŕšok 8073/73 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2014Nové obchodné meno:
   PORT 7, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krasovského 13 Bratislava-Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.03.2014Zrušené obchodné meno:
   REMPO trading spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   18.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Klára Dvorecká Strmý Vŕšok 8073/73 Bratislava 841 06
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   17.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   Ing. Klára Dvorecká Strmé Vŕšky 73 Bratislava 841 06
   16.01.2007Nové obchodné meno:
   REMPO trading spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   polygrafická výroba / sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač /
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   Ing. Klára Dvorecká Strmé Vŕšky 73 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Szászová Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   15.01.2007Zrušené obchodné meno:
   rempo trading spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   rempo trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05