Vytvořte fakturu

HZ HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HZ HOLDING
IČO 35705051
TIN 2021010541
Datum vytvoření 16 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HZ HOLDING
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -2 520 €
Kapitál 11 011 €
Vlastní kapitál -1 238 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,987
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,987
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,011
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,758
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,432
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,520
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,769
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,400
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,397
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,523
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,369
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,040
C. Služby (účtová skupina 51) 2,040
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,040
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,040
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,040
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,520
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4332665.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705051 TIN: 2021010541
 • Sídlo: HZ HOLDING, Miletičova 23, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Kardoš Poľná 59 Prievidza 16.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Kardoš 16 268 € (24.5%) Poľná 59 Prievidza
  HZ Praha, spol. s r.o. 33 864 € (51%) Praha Česká republika
  Ing. Jozef Mičuch 16 268 € (24.5%) Košice
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.1999Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   09.02.1999Zrušené sidlo:
   Holekova 3 Bratislava 811 04
   25.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mičuch Branisková 11 Košice
   24.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mičuch Branisková 11 Košice
   16.12.1996Nové obchodné meno:
   HZ HOLDING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holekova 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   organizovanie školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   HZ Praha, spol. s r.o. IČO: 31 657 036 Českomoravská 23 Praha Česká republika
   Ing. Štefan Kardoš Poľná 59 Prievidza
   Ing. Jozef Mičuch Branisková 11 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kardoš Poľná 59 Prievidza