Vytvořte fakturu

L.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Obchodní název L.R.
Stav V likvidaci
IČO 35705132
TIN 2020965584
DIČ SK2020965584
Datum vytvoření 16 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.R.
Široká 3
90901
Skalica
Financial information
Prodej a příjem 132 000 €
Zisk -62 147 €
Kapitál 499 373 €
Vlastní kapitál 34 227 €
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,361
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,361
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,073
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,270
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 299,628
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -251,358
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,147
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,434
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,144
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 132,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 132,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,196
D. Služby (účtová skupina 51) 132,196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -196
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,951
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61,951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,951
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,147
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -62,147
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016