Vytvořte fakturu

ZDRAVING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZDRAVING
IČO 35705175
TIN 2021001521
Datum vytvoření 16 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZDRAVING
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Zisk -8 008 €
Kapitál 1 456 102 €
Vlastní kapitál 69 257 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,998,038
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,950,864
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 257
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,998,295
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,249
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 20,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 20,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 48,460
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,008
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,937,046
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,392,072
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 544,974
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 544,301
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 477
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,185
C. Služby (účtová skupina 51) 3,185
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,185
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,185
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,100
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 2,100
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,443
M. Úrokové náklady (562) 6,019
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 424
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,528
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,008
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4253131.tif
Date of updating data: 25.06.2015