Vytvořte fakturu

Wap ALTO - čistiace systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Wap ALTO - čistiace systémy
IČO 35705281
TIN 2020227044
DIČ SK2020227044
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wap ALTO - čistiace systémy
Remeselnícka 42
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 129 718 €
Zisk -26 808 €
Kapitál 335 646 €
Vlastní kapitál 325 903 €
Kontaktní informace
Email wap@wap-alto.sk
webové stránky http://www.wap-alto.sk
Telefon(y) +421244881402
Mobile(y) +421905600948, +421905454600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 153,056
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 153,056
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 166,903
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 51,080
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 155
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 319,959
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 299,093
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,319
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,983
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 311,960
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,808
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,866
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 388
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,478
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,612
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,070
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,342
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 454
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 129,718
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 126,718
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 155,392
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 69,940
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,170
C. Služby (účtová skupina 51) 21,947
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,444
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,050
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,328
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,513
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,674
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,661
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 181
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,846
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705281 TIN: 2020227044 DIČ: SK2020227044
 • Sídlo: Wap ALTO - čistiace systémy, Remeselnícka 42, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06 05.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ralf Lehmann 6 639 € (100%) dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2007Noví spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   04.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   25.11.2003Nové sidlo:
   Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   24.11.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   19.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom a oprava čiastiacich zariadení
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   04.06.2001Nové obchodné meno:
   Wap ALTO - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   03.06.2001Zrušené obchodné meno:
   WAP - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   13.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   12.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Morháč Turnianska 2 Bratislava
   11.01.1999Noví spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   10.01.1999Zrušeny spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   WAP - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Morháč Turnianska 2 Bratislava