Vytvořte fakturu

NADAMED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NADAMED
IČO 35705302
TIN 2021007538
DIČ SK2021007538
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NADAMED
Pavla Horova 14
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 924 €
Zisk -8 776 €
Kapitál 78 670 €
Vlastní kapitál 46 864 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264537721, 0264779632
Fax(y) 0264537723
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 64,902
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,691
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,691
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,832
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,058
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 801
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,064
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,470
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,470
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,594
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,239
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,355
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 147
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,902
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,088
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 35,910
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,910
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,814
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,631
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,021
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,021
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,022
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 142
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,597
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 183
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 61,926
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,924
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,924
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,892
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,173
D. Služby (účtová skupina 51) 26,613
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,214
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,848
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 366
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,334
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,871
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,871
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,687
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,968
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 850
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 850
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -848
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,816
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705302 TIN: 2021007538 DIČ: SK2021007538
 • Sídlo: NADAMED, Pavla Horova 14, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01 18.12.1996
  PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01 19.12.2001
  MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 21.04.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Agnesa Schmidtová 996 € (10%) Kudláková 1 Bratislava 841 01
  PharmDr. Karol Kandráč 996 € (10%) Radvanská 19 Bratislava 811 01
  MUDr. Zdenka Vlachová 996 € (10%) Bratislava 841 05
  MUDr .Zora Bertoldová 996 € (10%) Bratislava 851 01
  MUDr. Adriana Smreková 996 € (10%) Bratislava 811 01
  MUDr. Alozia Buchtová 996 € (10%) Bratislava 841 02
  MUDr. Marta Fleischerová 996 € (10%) Bratislava 841 07
  MUDr Lívia Baumanová 996 € (10%) Istrijská 8 Bratislava 841 07
  MUDr. Viera Hajdáková 996 € (10%) Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
  MUDr. Igor Guliš 996 € (10%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2012
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   19.12.2001Nové sidlo:
   Pavla Horova 14 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Hajdáková Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
   MUDr. Igor Guliš Pavla Horova 13 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   18.12.2001Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   NADAMED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   usporiadavanie a technicko- organizačné zabezpečovanie seminárov, školení a iných odborných akcií v oblasti zdravotnej starostlivosti
   kúpa tovaru na čely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05