Vytvořte fakturu

Brano Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Brano Slovakia
IČO 35705329
TIN 2020227132
DIČ SK2020227132
Datum vytvoření 02 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brano Slovakia
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 680 229 €
Zisk 12 263 €
Kapitál 641 769 €
Vlastní kapitál 404 604 €
Kontaktní informace
Email brano@branoslovakia.sk
Telefon(y) 0244883362, 0255569731
Fax(y) 0244883384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 629,314
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 253,359
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 253,359
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,240
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 375,556
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 196,208
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196,208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 134,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 134,295
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,295
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,053
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,059
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,994
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 399
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 399
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 629,314
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,867
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,430
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,430
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,643
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,643
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 342,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 342,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,263
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,447
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 487
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 487
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,385
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 67,340
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,340
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,127
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,561
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,592
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,765
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,875
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 680,229
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 680,229
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 680,229
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 659,575
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 542,671
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,187
D. Služby (účtová skupina 51) 36,952
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,655
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,681
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,289
4. Sociální náklady (527, 528) 2,685
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,200
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,652
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,654
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,419
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,512
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,774
2. Ostatní náklady (562A) 3,774
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,738
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,511
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,143
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705329 TIN: 2020227132 DIČ: SK2020227132
 • Sídlo: Brano Slovakia, Rybničná 40/a, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava 03.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Broniš 9 593 € (17%) Na pasekách 22 Bratislava
  BRANO GROUP, a.s. 37 244 € (66%) Hradec nad Moravicí Česká republika
  Drahomíra Kamenistá 9 593 € (17%) Dopravná 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/a Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   BRANO GROUP, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   03.01.1997Nové obchodné meno:
   Brano Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava