Vytvořte fakturu

I. E. systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název I. E. systems
IČO 35705337
TIN 2020972217
DIČ SK2020972217
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. E. systems
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 905 223 €
Zisk 43 010 €
Kapitál 492 118 €
Vlastní kapitál 49 307 €
Kontaktní informace
Email milan.juraska@gmail.com
Telefon(y) 0903828468
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,393
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,393
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,325,959
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 310
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 473,594
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 791,305
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,237
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,371,352
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,359
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 84,046
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,010
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,236,993
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 98
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 102,477
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,072,962
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,067,781
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,353
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,828
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,456
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,905,223
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,419,957
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 469,401
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,615
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,817,392
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,262,789
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,965
C. Služby (účtová skupina 51) 502,324
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,168
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,423
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,088
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,974
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,661
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,831
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,280
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 19,225
X. Úrokové výnosy (662) 10,741
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 8,484
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 48,295
M. Úrokové náklady (562) 34,292
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,003
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -29,070
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,761
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,751
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,010
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016