Vytvořte fakturu

PK TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PK TRADING
IČO 35705345
TIN 2020209048
DIČ SK2020209048
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PK TRADING
Štúrova 13
93401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 976 €
Zisk -17 377 €
Kapitál 206 900 €
Vlastní kapitál -24 431 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0366224064, 0908739223
Mobile(y) 0908739223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 190,243
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 152,801
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 152,801
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 127,680
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,818
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,303
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,409
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,606
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,422
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,184
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 834
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 34
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,969
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,789
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 180
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 190,243
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,809
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 340
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,410
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,297
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,707
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,377
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 232,047
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 340
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,420
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 201
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,010
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,976
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,974
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,725
D. Služby (účtová skupina 51) 4,828
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,764
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,798
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 966
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,212
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,212
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,010
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,421
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 407
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 407
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,417
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705345 TIN: 2020209048 DIČ: SK2020209048
 • Sídlo: PK TRADING, Štúrova 13, 93401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Štúrova 13 Levice 934 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   PK TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice