Vytvořte fakturu

ZDROJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZDROJ
IČO 35705388
TIN 2020249198
DIČ SK2020249198
Datum vytvoření 19 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ZDROJ
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 451 €
Zisk -39 822 €
Kapitál 2 489 299 €
Vlastní kapitál 2 026 667 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255577113, +421255562730, +421255422142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,449,789
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,358,623
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,358,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 943,345
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,203,625
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,203
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 113,450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 88,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88,158
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,303
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,303
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 133
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 729
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 729
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 193
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 193
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,449,789
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,986,845
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,354,403
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,354,403
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 230,780
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 45,333
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 45,333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -603,849
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -603,849
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,822
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45,762
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11
12. Odložený daňový závazek (481A) 45,751
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 392,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,358
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 311,598
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,640
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 978
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 378
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,260
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,260
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,457
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,456
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 311,452
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,451
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 311,451
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 337,828
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,822
D. Služby (účtová skupina 51) 110,917
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,402
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,302
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,372
4. Sociální náklady (527, 528) 2,728
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,538
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,108
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,108
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,377
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,712
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,228
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,283
2. Ostatní náklady (562A) 1,283
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 945
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,228
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,605
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,217
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,283
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 7,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,822
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705388 TIN: 2020249198 DIČ: SK2020249198
 • Sídlo: ZDROJ, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Rusnák predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Kvetoslava Obuchová člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Martina Lučkaničová člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 30.04.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2009Nové obchodné meno:
   ZDROJ, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   15.10.2009Zrušené obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   08.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Rusnák - predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Martina Lučkaničová - člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   07.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   30.04.2003Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   29.04.2003Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   02.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   01.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08
   19.12.1996Nové obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08