Vytvořte fakturu

EBR SERVICES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EBR SERVICES
IČO 35705396
TIN 2020265896
DIČ SK2020265896
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EBR SERVICES
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -1 679 €
Kapitál 32 569 €
Vlastní kapitál 32 180 €
Kontaktní informace
Email customer@ebr.services
Mobile(y) +421911403725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,650
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,227
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,650
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,501
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,678
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,679
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,149
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,347
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 387
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 798
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 648
C. Služby (účtová skupina 51) 580
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -648
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -580
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -719
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705396 TIN: 2020265896 DIČ: SK2020265896
 • Sídlo: EBR SERVICES, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. predseda Havelkova 2825/8 Bratislava 841 03 10.10.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
   Sprostredkovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných partnerov
   Zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov v sietí stravovacích zariadení
   06.11.2014Nové obchodné meno:
   EBR SERVICES a. s.
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   administratívne služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - predseda predstavenstva Havelkova 2825/8 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 10.10.2014
   05.11.2014Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 31 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   11.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva Strmý vŕšok 31 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 31.05.2007
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   10.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín Vznik funkcie: 29.10.2001
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   16.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Gorkého 13 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   15.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín Vznik funkcie: 29.10.2001
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1996
   Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva Martinengova 4878/12 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   10.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva Jabloňova 8 Šamorín
   Darina Töröková - predseda predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   09.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Martinka - predseda predstavenstva K.Adlera 9 Bratislava
   Ing. Kristína Nemcová - člen predstavenstva Palkovičova 8 Bratislava
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizačno - technické zabezpečovanie polygrafickej vývoby
   reklamná, propagačná a vydavateľsko - nakladateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   management a marketing v obchode
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Kuljačková - člen predstavenstva Beniaková 3086/1 Bratislava
   Ing. František Martinka - predseda predstavenstva K.Adlera 9 Bratislava
   Ing. Kristína Nemcová - člen predstavenstva Palkovičova 8 Bratislava