Vytvořte fakturu

SPACEDAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název SPACEDAT
Stav V likvidaci
IČO 35705523
TIN 2020974703
Datum vytvoření 20 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPACEDAT
Líščie Nivy 10
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 200 €
Zisk -452 €
Kapitál 14 042 €
Vlastní kapitál 14 042 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908774639
Mobile(y) 0908774639
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,319
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,319
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,319
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,839
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,037
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,037
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 545
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,709
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -452
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 100
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 100
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -100
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -452
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016