Vytvořte fakturu

MERKINVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERKINVEST
Stav Zničeno
IČO 35705621
TIN 2020356492
DIČ SK2020356492
Datum vytvoření 19 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MERKINVEST
Palackého 22
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 347 €
Zisk -20 403 €
Vlastní kapitál -18 499 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 189,054
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 182,665
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 182,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 74,044
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 98,271
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,389
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,375
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,147
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,147
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 228
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,014
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 589
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,425
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,054
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 18,361
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 122,337
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,810
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,810
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,250
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,900
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -133,150
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,403
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,560
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 101,560
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,346
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,347
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,346
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,470
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,445
D. Služby (účtová skupina 51) 8,634
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 828
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,560
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,123
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,733
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 320
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -320
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,443
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705621 TIN: 2020356492 DIČ: SK2020356492
 • Sídlo: MERKINVEST, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014
   29.05.2014Nové obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014