Vytvořte fakturu

SAUNA - FÜRST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAUNA - FÜRST
IČO 35705647
TIN 2020227165
DIČ SK2020227165
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAUNA - FÜRST
Zátišie 23
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 171 735 €
Zisk 480 €
Kapitál 18 363 €
Vlastní kapitál -10 052 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244258453, 0244372056
Mobile(y) +421911435065, 0903432396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,743
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,294
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,294
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,463
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 831
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,373
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 839
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 839
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,644
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,373
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,271
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,706
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 3,706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,184
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,692
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 76
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,743
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,377
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 93,825
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -98,568
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -98,568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,366
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,444
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,390
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,978
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,978
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,435
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,535
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,392
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 532
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 532
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 171,171
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 171,735
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 171,172
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 563
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,041
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,525
D. Služby (účtová skupina 51) 42,865
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,837
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,481
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,356
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,870
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,870
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,694
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,782
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,254
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,254
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,254
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,440
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015