Vytvořte fakturu

Benza - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Benza
IČO 35705655
TIN 2020227022
DIČ SK2020227022
Datum vytvoření 20 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Benza
Vrakúnska cesta 22
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 248 472 €
Zisk 24 770 €
Kapitál 170 409 €
Vlastní kapitál 119 140 €
Kontaktní informace
Email sab@stonline.sk
Telefon(y) 0243634234, 0243634235, 0243634236, 0243636906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 63,298
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 63,298
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,143
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,713
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,022
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,845
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,596
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 186,011
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 143,910
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 966
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 111,535
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,770
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,101
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,919
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,763
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,640
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,829
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,319
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,975
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,419
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 248,472
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,884
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 244,324
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,042
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 222
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 213,995
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,226
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 73,105
C. Služby (účtová skupina 51) 71,799
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,561
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,870
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,238
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,774
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,422
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,477
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 101,078
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,669
M. Úrokové náklady (562) 1,770
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 899
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,665
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,812
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,042
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705655 TIN: 2020227022 DIČ: SK2020227022
 • Sídlo: Benza, Vrakúnska cesta 22, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26 20.12.1996
  Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04 20.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Zápražný 3 319 € (50%) Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
  Zoltán Graef 3 319 € (50%) Račianska 8 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.02.2008Nové sidlo:
   Vrakúnska cesta 22 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   25.02.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   Benza spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb
   Noví spoločníci:
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04