Vytvořte fakturu

SOLUTION 01 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Obchodní název SOLUTION 01
IČO 35705787
Datum vytvoření 17 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLUTION 01
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 818 €
Zisk 1 740 €
Kapitál 24 684 €
Vlastní kapitál 799 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0948035147
Mobile(y) 0948035147, 0948035148
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,899
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,899
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,079
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 449
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,286
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,978
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,380
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,740
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,598
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,598
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,478
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,818
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,605
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,221
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 31,789
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,719
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,474
C. Služby (účtová skupina 51) 7,913
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 938
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,029
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,720
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 329
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 329
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -329
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,700
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,740
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016
 • IČO :35705787
 • Sídlo: SOLUTION 01, Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marcel Prieložný 6 640 € (100%) 365 Horná Lehota 976 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2016Nové sidlo:
   Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   23.11.2016Nové obchodné meno:
   SOLUTION 01 s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Marcel Prieložný 365 Horná Lehota 976 81
   26.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným