Vytvořte fakturu

I.T.T.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.T.T.C.
IČO 35705809
TIN 2020241003
DIČ SK2020241003
Datum vytvoření 17 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.T.T.C.
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 632 €
Zisk 4 319 €
Kapitál 30 400 €
Vlastní kapitál 8 859 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903547475, +421903704811
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,131
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,195
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,626
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,131
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,178
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,556
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,319
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,953
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,021
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 228
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 447
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,045
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,301
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,884
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,632
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,631
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,754
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,152
C. Služby (účtová skupina 51) 13,951
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,295
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,159
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,878
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,528
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -39
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,839
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,520
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015