Vytvořte fakturu

BIJA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIJA
IČO 35705833
TIN 2020218090
DIČ SK2020218090
Datum vytvoření 17 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIJA
Cesta na Klanec 81
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 €
Zisk -20 284 €
Kapitál 105 030 €
Vlastní kapitál 73 148 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903455019
Mobile(y) 0903455019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 87,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,325
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,018
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,264
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,763
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 38,280
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 38,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,341
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,326
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,953
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,953
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,015
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,167
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,848
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 231
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,897
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,864
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,644
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 64,864
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 64,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,284
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,033
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,785
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 30,785
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,916
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 367
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,249
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 110
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,377
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,315
D. Služby (účtová skupina 51) 4,746
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 488
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,598
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,598
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,040
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 190
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,267
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,061
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 61
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,317
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705833 TIN: 2020218090 DIČ: SK2020218090
 • Sídlo: BIJA, Cesta na Klanec 81, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 12.02.2004
  Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 01.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ina Balko 6 640 € (100%) Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2012Noví spoločníci:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   21.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.09.2005Noví spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   27.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   27.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   BIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004