Vytvořte fakturu

SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
IČO 35705906
TIN 2020209103
DIČ SK2020209103
Datum vytvoření 20 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
Blagoevova 4/2673
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 438 €
Zisk -21 145 €
Kapitál 146 922 €
Vlastní kapitál 126 633 €
Kontaktní informace
Email info@slovinec.sk
Telefon(y) 0245257871, 0262250297
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,792
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,225
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,051
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 600
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,071
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,017
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 114,440
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 128,282
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,145
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,577
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,741
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 701
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 955
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,513
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,572
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,449
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,438
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,381
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,335
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 360
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 72,816
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,317
C. Služby (účtová skupina 51) 3,538
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,024
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 514
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,508
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 360
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 338
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,378
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,191
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,798
XI. Kurzové zisky (663) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,795
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 605
M. Úrokové náklady (562) 192
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 410
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,193
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,185
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705906 TIN: 2020209103 DIČ: SK2020209103
 • Sídlo: SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY, Blagoevova 4/2673, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
  Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Slovinec 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  Anna Slovincová 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2013Nové obchodné meno:
   SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s. r. o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 4/2673 Bratislava - Petržalka 851 04
   31.03.2013Zrušené obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kožušníctvo a farbenie kožušín
   Noví spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04