Vytvořte fakturu

HOLLEX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HOLLEX SLOVAKIA
IČO 35705931
TIN 2020265159
DIČ SK2020265159
Datum vytvoření 20 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOLLEX SLOVAKIA
Grösslingova 69
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 650 840 €
Zisk 260 260 €
Kapitál 1 370 900 €
Vlastní kapitál 600 453 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0240210516, 0245944427, 0252931368, 0905727072, 0907727072
Mobile(y) +421905983823, 0907727072
Fax(y) 0245944427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,482,715
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 272,816
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,578
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 25,578
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 247,238
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 247,238
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,207,505
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 625,071
4. Zvířata (124) - /195/ 1,071
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 624,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 376,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 375,970
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,970
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 961
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 205,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,011
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 193,492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,394
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,482,715
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,711
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 232,357
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,450
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,450
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 360,005
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 360,005
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 260,260
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 622,004
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,685
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,685
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 608,535
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 524,433
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 524,433
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,989
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,036
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,077
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,784
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,639,302
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,650,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,612,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,573
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,537
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,310,318
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,765,870
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,506
D. Služby (účtová skupina 51) 238,433
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 155,940
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,938
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,710
4. Sociální náklady (527, 528) 3,292
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,351
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 86,280
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 86,280
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,774
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,522
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 590,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) -10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,624
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 736
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,888
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,621
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 336,901
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 76,641
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 76,641
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 260,260
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705931 TIN: 2020265159 DIČ: SK2020265159
 • Sídlo: HOLLEX SLOVAKIA, Grösslingova 69, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09 20.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Róbert Hollý 6 639 € (100%) Grösslingova 69 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   24.04.1998Nové obchodné meno:
   HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.
   23.04.1998Zrušené obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a predaj nábytku, bytových doplnkov a replík
   spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
   reštaurovanie, odluhovanie a skladovanie nábytku
   Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09