Vytvořte fakturu

F.G. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.G.
IČO 35705973
TIN 2020240948
DIČ SK2020240948
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.G.
Beckovská 38
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 180 €
Zisk 2 075 €
Kapitál 10 378 €
Vlastní kapitál -3 678 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 499
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 499
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 499
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,458
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,215
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 858
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,385
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,957
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,603
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,649
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,075
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,560
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -92
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,652
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,932
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,034
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,984
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,702
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 44,180
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,380
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,072
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,122
C. Služby (účtová skupina 51) 13,889
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,753
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 202
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,180
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,108
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,369
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 549
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 549
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,622
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 120
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,502
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,073
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,035
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,075
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705973 TIN: 2020240948 DIČ: SK2020240948
 • Sídlo: F.G., Beckovská 38, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06 08.01.1997
  Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06 07.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dagmar Gelingerová 3 320 € (50%) Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
  Ing. Mária Reháčková 3 320 € (50%) ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháčková ul. Pri Šajbách 30 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.12.2009
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   07.04.2004Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.01.1997
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Ing Renáta Gelingerová Trávna 13 Bratislava 831 06
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   20.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   F.G., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Renáta Fašungová Trávna 13 Bratislava 831 06
   Dagmar Gelingerová Pri Šajbách 24 Bratislava 831 06