Vytvořte fakturu

REIMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REIMPEX
IČO 35705981
TIN 2020986847
DIČ SK2020986847
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REIMPEX
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 391 €
Zisk 2 656 €
Kapitál 14 271 €
Vlastní kapitál 644 €
Kontaktní informace
Email reimpex@reimpex.sk
webové stránky http://reimpex.sk/
Mobile(y) +421911461920, +421903462929, +421911462019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,636
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,636
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,636
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,569
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 169
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,205
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,300
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,996
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,656
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,905
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,905
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,295
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,391
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,391
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,661
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 485
C. Služby (účtová skupina 51) 6,878
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,297
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,730
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,028
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 115
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -114
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,616
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015