Vytvořte fakturu

GISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GISS
IČO 35705990
TIN 2020209609
DIČ SK2020209609
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GISS
Saratovská 26/B
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 363 544 €
Zisk 21 521 €
Kapitál 87 612 €
Vlastní kapitál 42 534 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.giss.sk
Telefon(y) +421264531267
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 116,045
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,449
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,449
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,449
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,848
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,061
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,061
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,762
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,621
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,748
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,045
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,056
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 36,130
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,009
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,009
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,244
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,244
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,521
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,802
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,068
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,068
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,973
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,973
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,506
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 877
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,536
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,208
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,634
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,634
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 187
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 183,522
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 363,544
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183,521
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 178,612
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,411
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 333,772
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 178,825
D. Služby (účtová skupina 51) 85,991
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,697
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,129
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,176
4. Sociální náklady (527, 528) 1,392
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,050
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,196
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,196
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -3,987
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,772
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -81,295
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,311
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 765
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 546
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,309
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,463
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,942
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,942
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705990 TIN: 2020209609 DIČ: SK2020209609
 • Sídlo: GISS, Saratovská 26/B, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava 24.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Mozolík 5 312 € (80%) Štefana Králika 6175/18 Bratislava
  Ing. Alica Mozolíková 1 328 € (20%) Štefana Králika 6175/18 Bratislava 4 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.06.2002Nové sidlo:
   Saratovská 26/B Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Ing. Alica Mozolíková Štefana Králika 6175/18 Bratislava 4 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenka Bališová Seberíniho 15 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Zoltán Varga Fedinova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   24.08.1998Nové sidlo:
   Antolská 3 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj , výroba, predaj , projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňijúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí.
   Noví spoločníci:
   Zdenka Bališová Seberíniho 15 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Zoltán Varga Fedinova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mozolík Štefana Králika 6175/18 Bratislava
   Ing. Eduard Halinkovič Damborského 1197/4 Bratislava
   23.08.1998Zrušené sidlo:
   Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   GISS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie školení v oblasti ochrany osôb a majetku
   poradenstvo v oblasti ochrany osôb a majetku
   Noví spoločníci:
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Bališ Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Jozef Jamrich Iljušinova 12 Bratislava 851 01