Vytvořte fakturu

RAIOTTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAIOTTO
IČO 35706091
TIN 2020266039
DIČ SK2020266039
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIOTTO
Rajská 5
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 132 €
Zisk -4 558 €
Kapitál 49 922 €
Vlastní kapitál 26 758 €
Kontaktní informace
Email accad@promedia.sk
Telefon(y) 0905344753
Mobile(y) 0905344753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,709
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,228
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,228
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,558
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,670
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,539
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,177
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,792
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,792
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 325
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,362
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,318
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,942
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,173
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 769
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,709
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,200
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,455
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,558
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,009
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,074
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,074
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,238
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 140
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 97
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,328
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,132
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,131
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,132
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,132
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,059
D. Služby (účtová skupina 51) 31,494
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,245
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 845
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,676
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,702
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,702
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -707
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,579
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 169
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,517
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,041
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,041
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,558
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706091 TIN: 2020266039 DIČ: SK2020266039
 • Sídlo: RAIOTTO, Rajská 5, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko 15.09.2007
  Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko 13.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alena Rainatová 6 639 € (100%) Pietra Ligurre Taliansko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko Vznik funkcie: 13.09.2010
   05.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   30.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   20.09.2007Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.09.2007
   19.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   25.09.2002Noví spoločníci:
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   24.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   RAIOTTO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajská 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava