Vytvořte fakturu

areaprint Slovak Republic - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název areaprint Slovak Republic
IČO 35706163
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo areaprint Slovak Republic
Kaplinská 9622/7
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 554 €
Zisk -2 976 €
Kapitál 46 465 €
Vlastní kapitál 31 768 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243638469
Mobile(y) +421917684125
Fax(y) 0243638469
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,243
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,216
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,269
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,269
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,173
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,774
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 27
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,243
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,792
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,524
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,524
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,605
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,605
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,976
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,451
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 678
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 678
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,930
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,177
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,177
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 841
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 529
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,383
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 843
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 843
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 76,347
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,554
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,366
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 31,648
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,915
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,420
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,146
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,480
D. Služby (účtová skupina 51) 20,572
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,418
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,061
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,585
4. Sociální náklady (527, 528) 772
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 226
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -866
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,731
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81
2. Ostatní náklady (562A) 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,069
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,150
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,016
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,976
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016