Vytvořte fakturu

AFB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AFB
IČO 35706244
TIN 2020986803
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AFB
Šustekova 14
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 246 €
Zisk 5 393 €
Kapitál 19 048 €
Vlastní kapitál -14 568 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262524054, 0262524056, 43427425
Mobile(y) 0905476819
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,642
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,673
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,589
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,589
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 269
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,815
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,969
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 562
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,407
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,642
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,176
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,702
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 4,702
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,507
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,507
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,393
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,818
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,818
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,734
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,734
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,860
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 224
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,709
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,537
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,922
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 364
D. Služby (účtová skupina 51) 26,438
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,324
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,907
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 932
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 932
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -931
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,393
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,393
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706244 TIN: 2020986803
 • Sídlo: AFB, Šustekova 14, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Iveta Mikulová Lužná 10/3737 Bratislava - Petržalka 851 04 13.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH 23 236 € (100%) Graz 8020 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2010Nové sidlo:
   Šustekova 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Lužná 10/3737 Bratislava - Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   13.03.2003Noví spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   12.03.2003Zrušeny spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   04.01.2001Nové sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   03.01.2001Zrušené sidlo:
   Osuského 6 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Osuského 6 Bratislava
   18.03.1999Noví spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   AFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 6 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Mikulová Osuského 6 Bratislava