Vytvořte fakturu

Salius - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Salius
IČO 35706252
TIN 2020227407
DIČ SK2020227407
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Salius
Legionárska 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 204 €
Zisk 6 936 €
Kapitál 46 225 €
Vlastní kapitál 4 639 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255569731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,625
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,625
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,625
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,260
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,922
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 189
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,149
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 43,885
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,175
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,065
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,936
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,710
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,710
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,462
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 475
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,773
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 58,504
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,131
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,354
C. Služby (účtová skupina 51) 37,114
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 475
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,746
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,073
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,036
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 44
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 44
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,032
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,096
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706252 TIN: 2020227407 DIČ: SK2020227407
 • Sídlo: Salius, Legionárska 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04 08.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roland Csapák 6 639 € (100%) Legionárska 1 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   14.12.1998Nové obchodné meno:
   Salius, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.12.1998Zrušené obchodné meno:
   " ProEkon, spol. s r.o."
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   " ProEkon, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva na objednávku
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roland Csapák Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Ing. Rudolf Galiovský Lietavská 5 Bratislava 851 06