Vytvořte fakturu

TRENDIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název TRENDIS
IČO 35706384
TIN 2020206606
DIČ SK2020206606
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRENDIS
Grösslingova 51
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 523 €
Zisk -7 782 €
Kapitál 133 271 €
Vlastní kapitál -136 632 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905624728
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 131,975
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 131,975
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,566
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,938
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -695
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,913
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -153,004
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -151,861
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,782
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,917
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 338
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 289,579
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 585
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,255
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,539
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,523
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,528
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 48,825
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,506
C. Služby (účtová skupina 51) 1,938
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,991
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 390
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,302
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,084
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 515
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 514
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -515
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,817
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 965
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,782
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016