Vytvořte fakturu

DRIVE AGENCY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DRIVE AGENCY
IČO 35706422
TIN 2020227363
DIČ SK2020227363
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DRIVE AGENCY
Vysoká 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 800 €
Zisk -5 043 €
Kapitál 17 492 €
Vlastní kapitál -39 456 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905279684
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,885
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,568
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,222
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,885
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,498
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 525
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -46,619
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,043
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,383
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,383
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,513
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,099
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,234
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 537
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,800
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19,800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,199
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,517
C. Služby (účtová skupina 51) 5,949
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,101
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 570
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,399
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,334
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,684
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,684
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,683
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,082
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015