Vytvořte fakturu

R.J. SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název R.J. SERVIS
IČO 35706457
TIN 2020200369
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.J. SERVIS
Bratislavská 18
90301
Senec
Financial information
Zisk -850 €
Kapitál 126 275 €
Vlastní kapitál 26 354 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 123,929
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 123,929
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,992
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 102,937
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,685
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,333
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,333
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,333
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 352
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 248
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 104
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,504
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,051
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,067
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,110
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 101,110
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 101,111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 765
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 383
D. Služby (účtová skupina 51) 276
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 106
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -765
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -659
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -850
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -850
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4259444.tif
Date of updating data: 25.06.2015